وقتی شهرام شکیبا انگشتر عقد رهبر معظم انقلاب را مطالبه کرد
#shorts
آیت_الله_خامنه_ای#
انگشتر_عقد#
انگشتری که مشکل #فنی دارد#